To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Patronat honorowy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Informujemy, że jest możliwe pozyskania patronatu honorowego Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku nad wydarzeniami organizowanymi na Warmii i Mazuracho charakterze edukacyjnym, promocyjnym, kulturalnym i społecznym.

 

Aby uzyskać patronat należy zwrócić się do Fundacji z prośbą na piśmie, w którym należy zawrzeć podstawowe informacje dotyczące planowanego wydarzenia (informacje o organizatorze, uczestnikach, terminie i miejscu oraz krótki opis wydarzenia i dane do kontaktu: nr tel., adres e-mail).

Prośbę o patronat należy przesłać przynajmniej 21dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z  przyznaniem patronatu. Organizator otrzyma pisemną odpowiedź w tej sprawie.

Organizator wydarzenia objętego patronatem Fundacji jest zobowiązany do:

- zamieszczenia logotypu Fundacji oraz informacji o patronacie w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej

- udostępnienia dokumentacji zdjęciowej wraz z notatką podsumowującą wydarzenie.

Informacje o przyznanym patronacie oraz relacje z wydarzeń będą umieszczane na stronie Fundacji w Aktualnościach.