To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

O Fundacji

INFORMACJA OGÓLNA

NAZWA i SIEDZIBA: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

ADRESY:
Adres: Nowowiejska 4a
11-500 Giżycko
tel: (87) 4 28 04 90; 4 28 04 13
fax: (87) 428 04 91
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STATUS PRAWNY: fundacja; pierwotny nr rejestru: RF 1187, data rejestracji 8 maja 1991 r.; aktualny nr rejestru KRS (KRS VIII w Olsztynie): 000042009, data wpisu 12.09.2001 r.

FUNDATORZY (ustanawiający): Wojewodowie: Suwalski i Olsztyński, 4 Gminy Regionu WJM: Miasto Giżycko, Miasto Kętrzyn, Miasto Mrągowo, Miasto i Gmina Ruciane-Nida, osoby prywatne
Data ustanowienia: 8 stycznia 1991 r.

WŁADZE STATUTOWE:
Rada Fundacji, Zarząd Fundacji

Skład Rady Fundacji:
1. Przewodniczący Rady: Jerzy Krasiński - Wójt Gminy Mrągowo,
2. Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Piwowarczyk - Burmistrz Miasta Węgorzewa,
3. Łącznie Rada: wg statutu 9-30 osób, aktualnie 20 osób, w tym: przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego; przedstawiciel WFOŚiGW w Olsztynie, wójtowie i burmistrzowie 18 gmin Regionu (g. Mrągowo, g. Giżycko, m. Mrągowo, g. Mikołajki, g. Kruklanki, m. Giżycko, g. Miłki, g. Wydminy, g. Stare Juchy, g. Kętrzyn, g. Orzysz, g. Ruciane-Nida, g. Ryn, m. Węgorzewo, g. Piecki, g. Sorkwity, m. Gołdap, g. Świętajno w powiecie szczycieńskim).

Skład Zarządu:
1. Ewa Stajuda - Prezes Zarządu
2. Wioletta Rawa - Rudzińska - Członek Zarządu; Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 
3. Maria Jarczewska - Członek Zarządu

OBSZAR DZIAŁANIA:
ZASIĘG TERYTORIALNY REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH ORAZ GMIN Z NIM ZWIĄZANYCH

1. Miasto Giżycko  
2. Miasto Mrągowo
3. Miasto i Gmina Biała Piska
4. Miasto i Gmina Mikołajki
5. Miasto i Gmina Orzysz
6. Miasto i Gmina Pisz
7. Miasto i Gmina Ruciane-Nida
8. Miasto i Gmina Ryn
9. Miasto i Gmina Węgorzewo
10. Gmina Giżycko
11. Gmina Kętrzyn
12. Gmina Kruklanki
13. Gmina Miłki
14. Gmina Mrągowo
15. Gmina Piecki
16. Gmina Rozogi
17. Gmina Sorkwity
18. Gmina Stare Juchy
19. Gmina Świętajno
20. Gmina Wydminy
21. Miasto i Gmina Gołdap

CELE FUNDACJI (statutowe):

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
 2. Stymulowanie inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.
 3. Promowanie budowy oczyszczalni ścieków i innych rozwiązań uniemożliwiających dalszą degradację środowiska.
 4. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.
 5. Rozwój form swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami idei, myśli naukowo - technicznej związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
 6. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnianie praw ekologii
  w rozwoju regionu i kraju.
 7. Upowszechnianie ekologicznych metod w rolnictwie służących szczególnie produkcji zdrowej żywności.
 8. Organizowanie i popieranie budowy, modernizacji, rozwoju obiektów służących aktywizacji turystyki krajowej i zagranicznej, bezpiecznych ekologicznie.
 9. Podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla regionu celów związanych z ochroną jezior mazurskich.

AKTUALNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:

 • opracowywanie i realizacja programów ochrony środowiska w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
 • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w szczególności z UE, w tym opracowywanie i pilotowanie wniosków o kredyty i dotacje na realizację programów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
 • Inwestorstwo zastępcze w zakresie gospodarki wodno ściekowej dla gmin Regionu
 • doradztwo dla gmin Regionu w przygotowywaniu i prowadzeniu przetargów na inwestycje i prace projektowe w zakresie ochrony środowiska
 • wywóz odpadów stałych w Regionie, w szczególności z pól biwakowych i innych miejsc wypoczynku letniego
 • prowadzenie komputerowego Systemu Informacji Geograficznej dla gmin Regionu, opracowywania urbanistyczno- przestrzenne
 • opracowywanie i realizacja programów edukacji ekologicznej ( skierowanych głównie do dzieci i młodzieży); od 01.01.2000 r. - w ramach Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
 • szkolenia z zakresu:
  • ochrony środowiska dla:
   - pracowników samorządowych,
   - radnych
  • edukacji ekologicznej
  • gospodarki odpadami stałymi
  • obsługi komputerów
  • inne szkolenia specjalistyczne na zlecenie klienta
  • prezentacji firm związanych z ochroną środowiska

NAJWAŻNIEJSZE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

 • Dokończenie lub wdrożenie we współpracy z gminami Regionu WJM niezrealizowanych dotąd projektów z zakresu ochrony środowiska objętych programem MASTERPLAN w ramach Funduszu Spójności oraz Regionalnych Programów Operacyjnych EFRR.
 • Dalsza pomoc gminom Regionu w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, w tym aplikacja do funduszy strukturalnych UE
 • Propagowanie idei ochrony Regionu jako obszaru o unikalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, sprzyjających rozwojowi turystyki, promocja ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych w Regionie, stała promocja Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Kontynuacja działalności w zakresie edukacji ekologicznej w Regionie oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, rozszerzanie współpracy z innymi centrami edukacji ekologicznej.
 • Działania organizacyjne na rzecz wewnętrznej integracji i wzmocnienia pozycji Regionu WJM.