To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Dofinansowanie do zadań z zakresu Edukacji Ekologicznej

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, działające przy  Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku udziela dofinansowania na zadania z zakresu edukacji ekologicznej w oparciu o środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W każdym roku kalendarzowym MCEE przeprowadza dwie edycje naboru wniosków o dofinansowanie do zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Wnioski rozpatrywane są: wg. pkt 4 regulaminu regulaminu.

Wnioskodawca może starać się o dofinansowanie do 100% wydatków przewidzianych w ramach zadania.

Uprzejmie informujemy, że w 2016 r. maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 5 000 zł. Pierwszy nabór wniosków trwa od 1 marca do 23 marca 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, z terenu działania Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, z gmin związanych formalnie członkowstwem z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich (tj. Miasto Giżycko, Miasto Mrągowo, Miasto i Gmina Biała Piska, Miasto i Gmina Mikołajki, Miasto i Gmina Orzysz, Miasto i Gmina Pisz, Miasto i Gmina Ruciane-Nida, Miasto i Gmina Ryn, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Giżycko, Gmina Kętrzyn, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Mrągowo, Gmina Piecki, Gmina Sorkwity, Gmina Stare Juchy, Gmina Świętajno powiat szczycieński, Gmina Wydminy, Miasto i Gmina Gołdap, Gmina Rozogi).

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wg wzoru dostępnego poniżej.

Jak ubiegać się o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej?
 

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 Wniosek o dofinasowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Załącznik nr 2 Sprawozdanie wzór

 

 

      Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawcę i realizującego zadanie.


Należy podkreślić, że warunkiem pełnego rozliczenia finansowego dotacji jest udostępnienie do wglądu
(w celu odpowiedniego opisu i ostemplowania) oryginałów faktur i innych dokumentów finansowych na kwotę dofinansowania. Dokumenty te mogą być przesłane pocztą (listem poleconym) lub dostarczone osobiście przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania. Po ich ostemplowaniu i opisaniu są niezwłocznie zwracane właścicielowi.

UWAGA!!! MCEE nie ma obowiązku wypożyczania oryginałów faktur z jednostek obsługujących pod względem finansowym placówki oświatowe. Obowiązek taki spoczywa na realizującym zadanie.