To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

II Mazurski Ekopatrol

Szlakiem rzeki Pisy

           Pod koniec września szlakiem rzeki Pisy wyruszył organizowany po raz drugi przez naszą Fundację Mazurski Ekopatrol. Tym razem w tej niecodziennej akcji edukacyjnej wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Hejdyka i Białej Piskiej.

 Nasi młodzi uczestnicy Ekopatrolu wyruszyli z Pisza statkiem „Smętek”, jedyną jednostką na Mazurach o napędzie kołowym. Płynąc rzeką Pisą w kierunku jeziora Roś mieliśmy okazję spotkać się z Panem Burmistrzem  Andrzejem  Szymborskim, który opowiedział o mieście i gminie Pisz – o historii, walorach i atrakcjach, ale też o najważniejszych problemach związanych ze środowiskiem naturalnym, z którymi boryka się dziś piski samorząd: niskim stanie wód i konieczności budowy śluzy na Pisie oraz słabym stanie zarybienia jezior. Uczestnicy Ekopatrolu mogli się też sporo dowiedzieć o Puszczy Piskiej, bo w rejsie uczestniczyła Pani Elżbieta Maszkiewicz,  Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Pisz. Była mowa o faunie i florze Puszczy oraz  o skutkach i pracach naprawczych po huraganie z 2002 r., który poczynił znaczne straty w ekosystemie.

 Nasze wiadomości na temat przyrody Ziemi Piskiej poszerzyliśmy następnie w Muzeum Ziemi Piskiej. Tam też mogliśmy oglądać spreparowane okazy ptaków, ssaków, ryb i gadów charakterystyczne dla przyrody Puszczy Piskiej. Poza wystawą przyrodniczą w Muzeum mogliśmy zobaczyć również wystawy: archeologiczną, etnograficzną i historyczną, a miłośnicy militariów zaciekawili się również czasową wystawą pt. Rozwój techniki wojskowej.

 Spore zainteresowanie uczestników Ekopatrolu wzbudziła wizyta w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu, gdzie można było zapoznać się z działalnością Ośrodka, rodzajem zajęć pozalekcyjnych i np. z podstawowymi węzłami żeglarskimi. Tam też Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.  Na miejscu byli również młodzi mistrzowie Europy w klasie Cadet – Paweł Grabowski i Krystian Krysiak, którzy wraz ze swoim trenerem  zaprezentowali nam niektóre tajniki żeglarstwa.

 

W pobliżu, nad wodą, spotkaliśmy również wędkarza, który opowiedział nam o swojej pasji, ale też o coraz mniejszych możliwościach wędkowania na mazurskich jeziorach m.in. z powodu masowych odłowów.

 

Przez cały dzień towarzyszyła nam ekipa filmowa Telewizji Polskiej z Olsztyna, której relacja już kilkakrotnie była obecna na antenie TVP Olsztyn. Kto nie miał okazji obejrzeć, może to zrobić już teraz (materiał poniżej)

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim gościom i uczestnikom II Mazurskiego Ekopatrolu:  Panu Burmistrzowi Andrzejowi Szymborskiemu oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Pisz, Nadleśnictwu Pisz, Panu Staroście Piskiemu Andrzejowi Nowickiemu i Powiatowemu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Piszu, ekipie TVP Olsztyn, Muzeum Ziemi Piskiej, MOPR, Panu Kapitanowi statku „Smętek” oraz wszystkim firmom i mieszkańcom powiatu piskiego.

 
II Mazurski Ekopatrol był możliwy do przeprowadzenia  dzięki dofinansowaniu Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy naszej Fundacji ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

II MAZURSKI EKOPATROL