To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Zielony Kaganek 2016

Pod takim hasłem odbywała się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku konferencja dla nauczycieli połączona z warsztatem dotyczącym zakładania i pielęgnacji ogrodów przyszkolnych. Trzeba przyznać, że ta niecodzienna konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno nauczycieli, jak i uczniów, a także mediów. Dopisali też goście – obecni byli m.in. Starosta Giżycki Wacław Strażewicz, Wicestarosta Mirosław Drzażdżewski, a także szefowa Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Małgorzata Czopińska; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie reprezentowały Justyna Raczyńska i Agnieszka Wojciukiewicz, Rodzinne Ogrody Działkowe im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku – Wiceprezes Adam Bonisławski oraz przedstawiciele Zarządu Anna Aszemborska i Ryszard Oniszczuk, zaś Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – Wicedyrektor Robert Płatosz.

Była to znakomita okazja do podsumowania działalności nauczycieli w naszym regionie w roku 2015 na rzecz edukacji ekologicznej i wręczenia dorocznych nagród „Zielonego Kaganka”. Tym razem  nasza Fundacja wyróżniła ośmioro niezwykle aktywnych i zaangażowanych nauczycieli, a są to Państwo: Ewa Downar – Dyrektor II LO w Giżycku, Ewa Dulna – Szkoła Podstawowa w Krutyni, Kamila Gan – Szkoła Podstawowa w Kruszewcu, Zofia Nikitiuk – Gimnazjum w Wilkasach, Elżbieta Rajcow – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie, Małgorzata  Ruszczyk – Szkoła Podstawowa w Hejdyku, Elżbieta Skupień – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie oraz Andrzej Sulej – Szkoła Podstawowa w Boćwince (gmina Kruklanki).  

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane dwa referaty. O tworzeniu ogrodu petrograficznego (lapidarium geologiczne) oraz kolekcji skał i skamieniałości, a zarazem o swojej wielkiej pasji  mówiła Alicja Szarzyńska – geograf, pracownik Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz szefowa Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Zaś metody zakładania i pielęgnacji ogrodów przedstawiła Magdalena Czaus – inżynier architektury krajobrazu, mgr inż. gospodarki przestrzennej, nauczyciel Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.

Konferencja była o tyle nietypowa, że teoria od razu powiązana była z praktyką.  Uczestnicy mieli okazję do założenia ogrodu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku według projektu wyłonionego wcześniej w konkursie dla uczniów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. O konkursie piszemy w oddzielnym materiale.

Warto dodać, że Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. W. Kętrzyńskiego zaproponował rozszerzenie współpracy i wygospodarowanie działki do użytku giżyckich placówek oświatowych, co w trakcie konferencji przedstawił wiceprezes Zarządu Adam Bonisławski.

Przeprowadzenie konferencji było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Powiatu Giżyckiego.

Specjalne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu konferencji kierujemy do Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Giżycku Katarzyny Rzeczyckiej, a także nauczycieli i uczniów szkoły. 

Zdjęcia w galerii