To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

O nowoczesnej energetycznej szkole

„Poprawa efektywności energetycznej na przykładzie placówek oświatowych – inwestycje, rozwiązania, finansowanie” – taki tytuł nosiła wtorkowa konferencja przygotowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Gminę Wydminy i Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

 Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych prezentacji połączonych z nieznaną dotąd szerzej analizą poprawy warunków pracy szkół oraz efektywności energetycznej w oparciu m.in. o odnawialne źródła energii. O możliwościach dofinansowania projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej poinformował zebranych doradca energetyczny WFOŚiGW – Pan Janusz Pabich. Wójt Gminy Wydminy - Pan Radosław Król przedstawił najnowsze inwestycje gminne, koncentrując się na zaletach wymiany oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Ponadto zebrani na sali samorządowcy i pracownicy oświaty mogli zapoznać się z Ogólnopolskim Programem Wymiany Oświetlenia dla Edukacji, zasadami działania i zaletami oświetlenia ledowego, baterii fotowoltaicznych, nowymi możliwościami prawnymi i technicznymi w zakresie oszczędności energii i kosztów w placówkach oświatowych, a także o wpływie otoczenia na proces nauczania. Konferencję podsumował Pan Adam Krzyśków, prezes Zarządu WFOŚiGW.

 W trakcie konferencji sporo czasu poświęcono na omówienie konsekwencji złego oświetlenia w placówkach oświatowych. Chodzi tu nie tylko o złe samopoczucie uczniów i pracowników szkoły, wady wzroku, brak koncentracji, ale również o koszty na jakie narażone są szkoły korzystające ze starych, nieekonomicznych i nieekologicznych rozwiązań.

 Konferencja w zgodnej opinii uczestników była niezwykle potrzebna i dostarczyła zupełnie nowej wiedzy. Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom i wykładowcom, a także „Gościńcowi Wydminy” za doskonałe przyjęcie uczestników.