To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Nad Biebrzą o edukacji

Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, parków krajobrazowych województwa warmińsko – mazurskiego oraz działających na terenie naszego województwa  centrów edukacji ekologicznej (w tym Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich) wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Była to okazja nie tylko do zapoznania się z formami i narzędziami prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie Parku Narodowego, ale też do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i wypracowania form współpracy pomiędzy   wszystkimi  placówkami, które pracują na rzecz ochrony naszego środowiska naturalnego. Każdy z parków i centrów zaprezentował swoje dotychczasowe - wypracowane przez lata - formy działalności. Okazało się, że każdy mógł coś podpatrzeć u innych, bo oryginalnych pomysłów na pracę z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi mieszkańcami naszego regionu i turystami nie brakowało.

Spotkanie nad Biebrzą było też okazją do wypracowania różnych możliwości współpracy pomiędzy placówkami, które na co dzień dbają o nasze najcenniejsze dobro –przyrodę. Biorący w nim udział zarówno Prezes Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Krzyśków, jak i Wiceprezes Tadeusz Ratyński zgodnie podkreślali, że wypracowany  potencjał z pewnością zaprocentuje w przyszłości nowymi pomysłami i skutecznymi działaniami w dziedzinie edukacji ekologicznej i propagowania walorów przyrodniczych Warmii i Mazur.