To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Wyniki I etapu VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Finał - 1 grudnia!

Etap szkolny konkursu (test) odbył się 4 października 2016 r. Wzięło w nim udział 216 uczniów z 15 gimnazjów. Trzy osoby wyłonione w danej szkole po teście wiedzy z tematu „FLORA Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” wykonywały pracę indywidualną nt. „Gatunki inwazyjne w moim regionie”. Niewykonanie prac w terminie spowodowało dyskwalifikację 6 uczestników.

Następnie komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu oceniła wszystkie prace. Za wykonanie pracy można było uzyskać maksymalnie 30 pkt.
O ilości przyznanych punktów decydowała kompletność pracy zgodnie z wytycznymi, co do jej wykonania oraz wkład własny i zaangażowanie uczniów w sporządzenie pracy.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem konkursu do finału kwalifikuje się 40 najlepszych uczestników wyłonionych na podstawie sumy: punktów z testu i punktów za pracę indywidualną. Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać po I etapie to 60. Po sprawdzeniu prac indywidualnych okazało się, że do finału przechodzi 38 uczniów, czyli wszystkich, którzy spełnili warunki I etapu. Szczegółowe wyniki wraz z punktacją są dostępne w biurze Fundacji pod nr tel. 87/428 04 90.

Finał IX Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów odbędzie się

1 grudnia br. (tj. w czwartek) w Sali widowiskowej Ekomariny w Giżycku. Rozpoczęcie o godz. 900, zakończenie przewidziano ok. 1400.

Zgodnie z regulaminem konkursu finał będzie złożony z dwóch części: pisemnej i ustnej.
W części ustnej przewidziano rozpoznawanie drzew i krzewów na podstawie liści.

Gratulujemy uczniom kwalifikacji do finału!

Załączniki:
Download this file (Tabela punktacyjna po I etapie.pdf)Tabela punktacyjna po I etapie.pdf[ ]295 kB