To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

25 lat dla mazurskich jezior

W tym roku  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich  obchodzi swoje 25 – lecie. Z tej okazji w hotelu „Marcure” w Mrągowie  6 października odbyła się konferencja   „Wielkie Jeziora Mazurskie – gospodarowanie wodami podstawą zrównoważonego rozwoju regionu” . Honorowy Patronat nad konferencją objął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska  Pan Mariusz Gajda oraz Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.  Konferencja  odbyła się dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wśród najważniejszych tematów dotyczących teraźniejszości i przyszłości regionu Wielkich Jezior Mazurskich znalazły się – oprócz podsumowań wspólnych działań –   globalne zmiany klimatu i ich konsekwencje dla Polski Północno-Wschodniej, o których mówił Pan Profesor Zbigniew Szwejkowski z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Uczestników konferencji bardzo interesował też temat dotyczący  sposobów ochrony i rekultywacji jezior, który zaprezentowała Pani Profesor Julita Dunalska, także z UWM w Olsztynie. O kompleksowym podejściu do ochrony jezior – Programie ochrony jezior Polski Północnej mówił Pan Dyrektor Mariusz Rychcik z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Spore zainteresowanie wzbudziły też planowane przez RZGW prace modernizacyjne na Wielkich Jeziorach Mazurskich oraz możliwości dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konferencja była też okazją do podsumowań – o powstaniu i 25 – letniej działalności Fundacji mówiła Prezes Zarządu Fundacji Jolanta Piotrowska, a przykłady inwestycji w ochronę środowiska w swoich gminach przedstawiła Pani Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec i Pan Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Piwowarczyk. Fundacja otrzymała także mnóstwo gratulacji i podziękowań za współpracę. W formie pisemnej gratulacje złożył Patron Honorowy  Konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan  Mariusz Gajda. W imieniu Marszałka Województwa Pana Gustawa Marka Brzezina gratulacje złożyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa.  Gratulacje złożyli także Pan Prezes Zarządu  Adam Krzyśków, Wiceprezes Maria Sokoll oraz Dyrektor z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W imieniu Wojewody Pana Artura Chojeckiego życzenia przekazał doradca Pan Marcin Domian. Fundacja otrzymała też mnóstwo gratulacji i życzeń od wszystkich obecnych, a trzeba dodać, że nie zabrakło przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska , samorządowców z całego regionu, reprezentantów organizacji pozarządowych  oraz osób na co dzień współpracujących z Fundacją.  W formie pisemnej życzenia nadeszły od Pana Posła Jacka Protasa i od Fundacji „Nasza Ziemia” z Warszawy – koordynatora Akcji Sprzątanie Świata – Polska. Wszystkim gorąco i serdecznie dziękujemy!

Oczywiście konferencja była znakomitą okazją do wspomnień. W Mrągowie obecny był pierwszy Prezes Zarządu Fundacji Pan Roman Stańczyk.

 

25 lat temu ,w 1991 roku, dwóch ówczesnych wojewodów – olsztyński - Pan Roman Przedwojski  i suwalski - Pan Franciszek Wasik  wraz z przedstawicielami  czterech mazurskich gmin: Giżycka, Kętrzyna, Mrągowa i Rucianego Nidy powołało do życia Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Pierwszym Prezesem był wspomniany już Pan Roman Stańczyk, a po nim Państwo: Jan Grabowski, Jan Maścianica, Zdzisław Suski i Ewa Stajuda. W 1993 roku za sprawą Fundacji  powstał tzw. Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich. W ciągu ćwierćwiecza dzięki systemowemu podejściu do ochrony mazurskich jezior, samorządy,  korzystając z różnych źródeł zewnętrznych wykonały inwestycje na  kwotę ok. 600 milionów złotych. Wybudowano bądź zmodernizowano oczyszczalnie ścieków (12 zmodernizowanych i 21 nowych), setki kilometrów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, powstały stacje uzdatniania wody, kanalizacje deszczowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Inwestycje te zapobiegły dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz pogorszeniu jakości wód, które to zjawiska pojawiły się na Mazurach szczególnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Dwukrotnie aktualizowany Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich stał się podstawą zintegrowanych, systemowych działań w dziedzinie ochrony środowiska  w całym regionie – wcześniej głównie w gospodarce wodno-ściekowej, obecnie również np. w zakresie efektywności energetycznej. Bardzo cenna jest też prowadzona od samego początku edukacja ekologiczna wśród mieszkańców regionu i turystów. Aktualnie  w Radzie Fundacji zasiada przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz 21 burmistrzów i wójtów  reprezentujących następujące mazurskie gminy: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo,  Biała Piska, Gołdap, Mikołajki, Orzysz,  Pisz,  Ruciane-Nida,  Ryn, Węgorzewo, Gmina Kętrzyn. Kruklanki, Miłki, Piecki, Rozogi, Sorkwity, Stare Juchy, Świętajno, Wydminy.

Tegoroczny jubileusz jest okazją do podsumowania przeprowadzonych ogromnym nakładem sił i środków inwestycji i dokonań, ale też do wytyczenia drogi na przyszłość w trosce o nasze najcenniejsze dobro – unikalne walory naturalne regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Historia Fundacji, Masterplan i szereg  wykonanych inwestycji w ciągu 25 lat istnienia Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich pokazały, że tylko wspólne, systemowe  i planowe rozwiązania mogą przynieść spodziewane efekty dla utrzymania walorów naturalnych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

  Zdjęcia w galerii