To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Tydzień dla Ziemi Szkoły Podstawowej w Miłkach

W kwietniu 2015 r. w ramach akcji „Tydzień dla Ziemi” uczniowie Szkoły Podstawowej w Miłkach podczas zajęć terenowych odwiedzali okoliczne zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne (remizy) oraz znajdujący się koło szkoły założony kilka lat temu ogród dendrologiczny. W ogrodzie dendrologicznym oznaczyliśmy wszystkie występujące tam drzewa i krzewy, obecnie uczniowie są w trakcie wykonywania tabliczek informacyjnych dla nowo posadzonych roślin. Mimo, że niektóre trudno jest rozpoznać bez obecności jeszcze wykształconych liści lub kwiatów, posłużyliśmy się dostępnymi informacjami w książkach i internecie.

Nasza szkoła leży na uboczu wsi pośród pól i łąk bogatych w śródpolne remizy. Nie ma potrzeby zakładania nowych, a jedynie należy pielęgnować istniejące. Z przykrością musimy stwierdzić, że niektóre z nich, te przy polnych drogach, były zaśmiecone. Odnotowaliśmy konieczność posprzątania ich także w tym miesiącu w ramach akcji sprzątania Ziemi. Podczas wypraw obserwowaliśmy i opisaliśmy występujące nich gatunki drzew, krzewów i pojawiających się już o tej porze roku roślin zielnych. Stwierdziliśmy, że dominują w zadrzewieniach drzewa i krzewy liściaste: jesiony, klony, dzikie grusze, jarząby pospolite, wierzby, a z krzewów głogi, maliny, lilaki. Z drzew iglastych pośród pól spotkać można sosny. W kwietniu podczas ciepłych dni bardzo aktywne były owady, zwłaszcza mrówki i drobne chrząszcze. Na polu widzieliśmy zająca szaraka, a na obrzeżu zagajnika na trawie zauważyliśmy jeża. Prawdopodobnie niedawno zbudził się ze snu zimowego. Mimo, że każdy znał to sympatyczne zwierzę, postanowiliśmy poznać więcej zwyczajów tego ssaka, który aktywny jest zwłaszcza nocą. W terenie przeprowadzone zostały lekcje-pogadanki o ochronie zagrożonych gatunków zwierząt bytujących na naszych polach, oraz o gatunkach roślin i zwierząt inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla naszych ekosystemów. Obserwacji remiz dokonaliśmy w dniach 11.04.2015 r. (sobota – odrabialiśmy dzień wolny, w południe, niebo było bezchmurne, była piękna słoneczna pogoda) oraz 15.04.2015 (przed południem – było chłodno i pochmurno).

Zdjęcia w galerii