To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Bieg dla Ziemi w SP Hejdyk

Szkoła Podstawowa w Hejdyku w ramach akcji ,,Tydzień dla Ziemi”   zorganizowała priorytetowe działanie jakim był ,,Bieg dla Ziemi” według wytycznych organizatora, czyli WFOŚIGW w Olsztynie.

W tym dniu uczniowie i nauczycieli naszej szkoły ubrani z przewagą zielonego koloru ruszyli od szkoły do założonej remizy śródpolnej dla ptaków. Uczniowie ( zwłaszcza klasy 0-III) miały okazję poznania naszego przedsięwzięcia, którego dokonaliśmy ze starszymi klasami jesienią 2014 r. Zostały zapoznane z celem założenia remizy dla ptaków . Na jej terenie odbył się quiz przyrodniczo-ekologiczny w dwu kategoriach ( klasy 0-I, II-III, IV-VI). Następnie sprzątnięto obszar przy ostoi dla ptaków.

Po sprawdzeniu wiedzy i uprzątnięciu terenu rozpoczęto sportowe zmagania. Przebieg trasy w pobliskim lesie ustalił nauczyciel wych. fizycznego Pan Józef Knyżewski. Jako pierwsi wystartowali uczniowie klas 0-III , którzy mieli do pokonania trasę 900 m. Była ona oznaczona przez stojących uczniów ze strzałkami kierunku biegu. Po ich powrocie ruszyła druga tura klasy IV-VI z dystansem 1800 m. Uczestnicy, którzy osiągnęli najlepszy czas otrzymali dyplomy i drobne upominki, zaś pozostali gadżety w postaci zakładek do książek i kredek z logiem Nadleśnicwa Maskulińskie. Wręczenie nagród odbyło się również w lesie na świeżym powietrzu. 

Wyprawa sportowa do lasu była ciekawą akcją, gdyż popularyzowała bieg, jako najprostszą formę ruchu w środowisku naturalnym najbliższej okolicy połączonego z edukacją ekologiczną. W ten sposób wspólnie spędziliśmy czas przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości ekologicznej uczestników.

                                                         Małgorzata Ruszczyk i Józef Knyżewski - organizatorzy akcji

 

Zdjęcia w galerii