To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Kampania informacyjna o bateriach w SP Hejdyk

Szkoła w Hejdyku w ramach ,,Wiosennych działań na Warmii i Mazurach” realizuje tematykę ,,Przyroda bez zużytych baterii”.29.04.2015 r została przeprowadzana kampania informacyjna na temat baterii oraz poszerzono ją o tematyką elektroodpadów. Każda klasa przygotowywała plakaty o tej tematyce. Klasa VI opracowała prezentację multimedialną o bateriach, którą zaprezentują młodszym kolegom. Ponadto zostały wykonane ulotki i broszurki o zasadach postępowania z odpadami niebezpiecznymi i ZSEE .Cała szkoła wraz nauczycielami przeszli przez Hejdyk niosąc transparenty, skandując hasła o prawidłowym postępowaniu z bateriami oraz zużytym sprzęcie elektrycznym. Podczas happeningu rozwiesiliśmy plakaty w miejscach najczęściej uczęszczanych, pobliski sklep , tablica ogłoszeń wsi ,świetlica wiejska, przystanek autobusowy. Dzieci wstąpiły z wizytą do sklepu zostawiając ulotki o planowanych akcjach zbiórki. Ponadto do każdej skrzynki uczniowie wrzucali ulotki lub wręczali osobiście zapraszając do włączenia się do naszych działań. Klasy starsze również po zajęciach propagowały ideę kampanii roznosząc informację po swoich wsiach: Turośl, Karpa, Ciesina. Akcję rozszerzyliśmy również na kolejne wioski – Karwicę i Uściany chociaż nie uczęszczają do nas dzieci z tych miejscowości.

W szkole ogłosiliśmy konkurs na zbiórkę baterii, którego podsumowanie odbędzie się w czerwcu 2015 r. Dzięki zbiórce elektroodpadów mamy możliwość zdobycia bezpłatnie pomocy dydaktycznych dla szkoły w zamian za zebrane odpady. Naszym marzeniem jest otrzymanie tablicy multimedialnej. Potrzebujemy zebrać ok.3 ton.( w ubiegłym roku to wynik 6, 3 tony)

Wierzymy ,że wspólnymi siłami osiągniemy nasz cel, czyli zebranie jak największej ilości baterii i elektrosmieci. Prowadząc taką kampanię przyczyniamy się do ochrony naszego najbliższego środowiska pozbywając go takich odpadów.

Małgorzata Ruszczyk- szkolny koordynator program   ,,Moje miasto bez elektrośmieci

   ZDJĘCIA W GALERII