To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

SP Trzonki w akcji Tydzień dla Ziemi – 2015

W dniu 21.04.2015r w Szkole Podstawowej w Trzonkach w ramach akcji Tydzień dla Ziemi odbył się „Bieg dla Ziemi”. Dzieci zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe –oddział przedszkolny, klasy I-III oraz klasy IV-VI. Każda grupa miała wydzielony teren do biegu (boisko szkolne oraz drogę leśną). Z trzecią grupą wiekową pobiegli również nauczyciele. W trakcie tego biegu mieliśmy odpoczynek przy szkolnej „Ostoi przyrody”, ale tylko po to by zrobić pamiątkowe zdjęcie. Uczniowie dali z siebie mnóstwo energii, mającej być świadectwem tego, że swoim postępowaniem będą przyczyniać się do polepszania warunków środowiska, w którym żyją i że nie jest im obojętny stan otaczającej ich przyrody. „Biegiem dla Ziemi” chcieliśmy zwrócić uwagę na Matkę Ziemię i Jej potrzeby. Wymaga to naszego szczerego współdziałania dla dobra nas wszystkich.Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele    (B. Sulewska, A. Darda, J. Siwik).

 

 

Zdjęcia w galerii