To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Czyszczenia budek lęgowych przez uczniów SP Hejdyk

Szkoła Podstawowa w Hejdyku rozpoczęła akcje w ramach   wiosennych działań na Warmii i Mazurach 2015. Mamy założoną ( 3 lata temu) w pobliskim lesie Szkolną ostoję dla dziuplaków. Mamy w niej rozwieszone budki lęgowe (14 szt), które są pod naszą opieką. Prowadzimy akcje porządkowe, obserwacje, czyszczenie budek itp.

Koniec zimy i początek nachodzącej wiosny 2015 to dla nas pora na działania terenowe w Ostoi dla dziuplaków. To już trzecia nasza taka akcja. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt, przede wszystkim drabiny ruszyliśmy po zajęciach lekcyjnych do naszej małej ostoi przyrody. Na początku spotkania Pana leśniczy , a zarazem myśliwy Robert Wałuszko, współorganizator założonej ostoi przeprowadził pogadankę na temat celu takiej akcji i zasad jej przebiegu. Następnie zabraliśmy się do czyszczenia budek lęgowych. Kilka wymagało naprawy lub zostało wymienione na nowe. Dodatkowo zawiesiliśmy jeszcze 5 nowych budek. Tym samym powiększyliśmy ich liczbę w naszej ostoi. Z zaciekawieniem obserwowaliśmy to co zastaliśmy w budkach. Były to różne rodzaje gniazd, noclegownie ptaków, jaja, a nawet jednej gniazdo os, które było dla nas zaskoczeniem. Niektóre gniazda wzbudzały nasze zdziwienie z techniki ich wykonania. Wszystkie budki były zasiedlone. Każda z nich została przez ptaki zauważona i wykorzystana. Taki widok utwierdza nas w przekonaniu o celowości takiej akcji, którą zorganizowały Małgorzata Ruszczyk Katarzyna Wałuszko, koordynatorki programu. Uczestniczyło w niej 14 uczniów z klas IV-VI. Po zakończonej pracy zawsze sporządzamy raport(np. typ budki, wynik zasiedlenia itp).

Cieszymy się, że już przygotowaliśmy budki ptakom do sezonu lęgowego. Na pewno będą wiedziały, jak przygotować je by potomstwo, które przyjdzie na świat mogło bezpiecznie rozwijać się , aż osiągnie samodzielność. Czekamy teraz na wyniki zasiedleń w bieżącym roku. Dziękujemy Panu leśniczemu za pomoc w przeprowadzeniu takich prac oraz rodzicom, którzy przyjechali po uczniów po zajęciach w terenie.

                                                    Małgorzata Ruszczyk- szkolny koordynator programu  ,,Nasza Szkoła chroni ptaki”

   Opis zdjęć :

6531- wyprawa z drabiną do lasu

6458 – pogadanka Pana leśniczego

6433 – Hubert budkę otwiera budkę

6439- Gabryś wyjął z budki gniazdo

6443- nowe budki do zawieszenia

6446- Ewelina mocuje nową budkę

6453- Julka mocuje nową budkę

6480 – Zuzia z gniazdkiem z budki

6477-Dominika czyści swoją budkę

6481-Michał czyści swoją budkę

6503 – Natalia z gniazdkiem z budki

6523 – Michał mocuje budkę na drzewie

6540 – Kinga i Dominika z gniazdkami z budek na boisku wiejskim

 

 

Zdjęcia w galerii