To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

W Szkole Podstawowej w Rydzewie „Tydzień dla Ziemi” rozpoczął się już w marcu

W naszej szkole, dnia 19.03.2015r., uczniowie klasy piątej przygotowali i przeprowadzili happening pod hasłem „W naszej szkole dzieci segregują śmieci”. Uczniom całej szkoły przypomniane zostały obowiązujące w naszej gminie zasady segregacji śmieci i oznaczenia pojemników. Jednym z ważnych tematów była również potrzeba ponownego wykorzystania odpadów, czyli recyklingu. Zwrócono uwagę na znaki ekologiczne  na produktach i informacje, jakie owe znaki zawierają. Piątoklasiści zaprezentowali marionetki strusia, które własnoręcznie wykonali ze sztucznych odpadów domowych. Tym samym udowodnili, że odpady można ponownie wykorzystać na różne sposoby. Apel uświetniły także plakaty uczniów, nawiązujące do tematyki segregacji śmieci.

Uczniowie szkoły mieli okazję wykazać się posiadaną wiedzą i umiejętnością prawidłowej segregacji przykładowych śmieci. W formie zabawy poprawnie wskazywali na pojemniki, do których powinny trafiać demonstrowane odpady. Dzieci ze szkoły w Rydzewie są świadomi ekologicznie i podejmują wiele działań popularyzujących ochronę Ziemi.

Nauczyciel zajęć technicznych – Anna Mułyk-Noga i uczniowie kl. V

Planujemy inne działania ekologiczne w „Tygodniu dla Ziemi” 20 – 24.04.2015 r.: Bieg dla Ziemi w dwóch kategoriach wiekowych, wystawa plastyczna „ Narodziny w przyrodzie” – prezenty dla Ziemi, „Przyroda bez zużytych baterii” – akcja SU wśród społeczności lokalnej ( zbiórka zużytych baterii), „Na tropie odnawialnych źródeł energii (ulotki edukacyjne nt. OZE i ankieta – skierowane do społeczności lokalnej ), „Bogactwo naszej Ziemi” - poznajemy różnorodność gatunkową zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu ( oznaczanie roślin, obserwacje mikroskopowe), zaplanowaliśmy przedstawienie teatralne „Witamy wiosnę”, Bawimy się w projektowanie kolorowanek dla dzieci – „Ptaki i kwiaty wiosenne”.

Tydzień działań dla Ziemi uwieńczymy – akcją Wiosennego Sprzątania Mazur  i ogniskiem.

Koordynator działań ekologicznych w Szkole Podstawowej w Rydzewie – Jolanta Książkiewicz.

 

 

  Zdjęcia w galerii