To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Inwentaryzacja gniazd bociana białego przez uczniów SP Hejdyk

W ramach tegorocznej akcji ,,Wiosenne działania na Warmii i  Mazurach ”Szkoła Podstawowa w Hejdyku realizuje  tematykę ,,Inwentaryzacja przyrodnicza” .Uczniowie kl. V i VI  w marcu bieżącego roku rozpoczęli prace związane z inwentaryzacją gniazd bociana białego położonych na terenie gminy Pisz .Przeprowadzili ją  w 5 wsiach: Karpa, Turośl, Hejdyk, Ciesina, Uściany Stare. Polegała  ona na spisaniu wszystkich  gniazd i sporządzeniu ważnych informacji: stan gniazd, usytuowanie ( budynek, słup betonowy z platformą lub bez, komin itp.),odległość od budynków mieszkalnych. Kolejnym zadaniem było prowadzenie obserwacji tych gniazd i notowanie odpowiednich danych ( data przylotu, wysiadywanie jaj, liczba wyrzuconych jaj lub piskląt, efekt lęgu ( efekt późniejszy) oraz dokumentacja fotograficzna.

Wyniki obserwacji uczniowie prowadzą według  arkuszy ( załączników) ogólnopolskiego programu edukacyjnego BOCIAN Polskiego Towarzystwa  Przyjaciół Przyrody ,,pro Natura” we Wrocławiu. Okazały się one  bardzo pomocne w sporządzaniu  i zbieraniu danych o gniazdach.

Dotychczasowe wyniki przedstawiają się następująco:

·         Inwentaryzacja gniazd w  miejscowościach - 5

·         Łączna liczba gniazd objętych obserwacją- 22

·         Gniazda zasiedlone w tym roku- 17

·         Lokalizacja ( usytuowanie) gniazd:

- na słupie z platformą- 11

- na słupie bez platformy -3

- na stodole, budynku – 7

- na kominie -1

- słupy z platformą bez gniazd - 3 szt

Będziemy prowadzić badania do momentu odlotu bocianów. Zebrane dane prześlemy do ,,pro Natury” we Wrocławiu w celu podsumowania efektów zasiedleń i lęgów  bociana białego w Polsce. Będzie to nasz mały wkład w zbieraniu informacji o stanie populacji tych ptaków w naszym kraju, a zarazem podejmowanie działań dla ich ochrony.

                                                                                    Małgorzata Ruszczyk- n-l przyrody

 

 

Zdjęcia w galerii