To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Finał XI edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego ,,Puszek mniej – Ziemi Lżej”

Dnia 08.05.2014r. w Szkole Podstawowej w Hejdyku odbył się finał Gminnego Konkursu Ekologicznego ,, Puszek mniej – Ziemi lżej”. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli :Fundacji Recal w Warszawie, FOWJM w Giżycku, ZEOSIP w Piszu, MPK w Krutyni, Nadleśnictwa Maskulińskie i Pisz, Rady Miejskiej w Piszu, szkół podstawowych oraz rodziców.

W konkursie wzięło udział 6 szkół ( na 10) :SP Uściany, SP Kocioł Duży, SP Trzonki, SP Jeże,  SP Liski, SP Hejdyk. Zadaniem uczestników konkursu było zbieranie puszek aluminiowych po napojach. Zbiórka trwała od 01.10.2013 do 15.04.2014. Łącznie zebrano 1 tonę 968 kg 45 dag  złomu puszkowego, a w sztukach było to – 115645. Za złom łącznie otrzymano kwotę 5136,58 zł. Co roku porównujemy długość trasy ułożonej z puszek poziomo - w tym roku był odcinek  19,7 km. Gdyby je ułożyć poziomo obok siebie to wyszła powierzchnia - 11,8 ara.

Komisja na podstawie dowodów sprzedaży  puszek ustaliła, ile wagowo przypadło puszek na 1 ucznia w danej szkole. Zwycięzcami w kategorii szkół zostali:

   I  miejsce  -   Szkoła Podstawowa  w  Hejdyku  -  10,5 kg/ucz

  II miejsce – Szkoła  Podstawowa w Kotle Dużym -  8,39 kg/ucz

  III  miejsce -  Szkoła Podstawowa w Jeżach -  5,32 kg/ucz

Ponadto wyłoniono laureatów w kategorii indywidualnej  i  wyróżniono indywidualnych zbieraczy puszek, którzy zebrali powyżej 1000 szt.

1.       Borkowska Aleksandra- SP Kocioł Duży – 9345 szt.

2.       Wiśniewska Kinga- SP Hejdyk- 6745 szt

3.       Gutowska Izabela- SP Kocioł Duży- 5842 szt

4.       Chrostowska Karolina – SP Kocioł Duży- 5651 szt

5.       Stodulski Artur- SP Jeże- 4614 szt

Laureaci w kategorii szkół i indywidualnej  oraz wyróżnieni otrzymali nagrody, które zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu oraz pozyskane od sponsorów, za które jesteśmy im wdzięczni. Byli to: F OWJM w Giżycku, Fundacja Recal w Warszawie, Urząd Miejski w Piszu, Nadleśnictwo Pisz i  Maskulińskie , ZUK w Piszu, MPK w Krutyni. Podziękowania należą się również nauczycielom, którzy zaangażowali uczniów w swoich szkołach do udziału.

Całą uroczystość rozpoczęto programem artystycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Jako pierwsi pojawili się przedszkolaki, którzy zaśpiewali piosenkę ,,Pszczółki”. Następnie ucz. kl V przedstawili gatkę kurpiowską ,,Biziedronkowy sał”. To już stało się tradycją, że na każdej uroczystości staramy się przybliżać tradycje kurpiowskie, ponieważ większość mieszkańców pochodzi z  Kurpi.  Po wiejskich kłopotach nastąpiła  powtórka lekcji o łańcuchach pokarmowych, którą w sposób muzyczny wykonali ucz kl IV-VI. Program zakończył taniec uczniów z klasy V.

       Po rozdaniu nagród zaproszeni goście i uczniowie udali się na poczęstunek.

                                                                                         Małgorzata Ruszczyk-  koordynator konkursu

 

Fotorelacja w galerii