To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Obchody Dnia Ziemi. Mrągowo 10 maja 2013

10 maja 2013 r. o godz. 9.00, na  Placu Unii Europejskiej w Mrągowie odbył się Światowy Dzień Ziemi, który jest największym ekologicznym świętem obchodzonym na całym świecie od 1970 roku. Program i tematyka kolejnych obchodów Dnia Ziemi kształtował ważne i bieżące problemy dotyczące ochrony środowiska. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody, natomiast w Polsce Święto Ziemi odbywa się podczas ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym pod hasłem „Elektroodpady – proste zasady”.

Organizatorzy tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Mrągowie postanowiliśmy rozszerzyć te problemy o segregację, recykling i odzysk surowców wtórnych ze wszystkich śmieci, które produkujemy na co dzień.

DAJMY ŚMIECIOM DRUGĄ SZANSĘ

– to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Mrągowie.

Działania, które były promowane  zwracały  uwagę dzieci i młodzieży na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jego zasobów takich jak czysta woda, powietrze, energia, gleba.  Celem  tegorocznej imprezy  było  poszerzanie wśród mieszkańców Powiatu Mrągowskiego wiedzy o tym, jakie znaczenie ma dla środowiska, w którym żyjemy, odpowiednia segregacja śmieci.  Informowano o korzyściach wynikających z recyklingu i odzysku surowców wtórnych, rozsądnego korzystania z zasobów naturalnych ziemi .

Podczas obchodów Dnia Ziemi były również stanowiska ekologiczne przygotowane przez Leśny Kompleks Promocyjny, Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka, Lokalną Grupę Działania Mazurskie Morze, Lokalną Grupę Rybacką Mazurskie Morze oraz Centrum Edukacji Ekomarina w Mrągowie, które  oferowały atrakcyjny program ekologiczno-edukacyjny.

Organizatorem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi   było Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Urząd Miasta Mrągowo oraz Centrum Kultury i Turystyki.