To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Konkurs na opracowanie autorskich scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii „Ile racji w segregacji” – rozstrzygnięcie i podsumowanie

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w dniu 10.12.2014 r. został rozstrzygnięty konkurs naopracowanie autorskich scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży
w ramach Kampanii „Ile racji w segregacji”.

Konkurs był skierowany do wszystkich nauczycieli placówek oświatowych trzech szczebli (przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazja) z terenu 12 gmin zrzeszonych
w MZMGO tj. Banie Mazurskie, Budry, gmina wiejska Giżycko,
miasto Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo oraz Wydminy.

 

Po analizie prac jury postanowiło rozstrzygnąć konkurs następująco:

I miejsce: Aneta Pietrzyk, Szkoła Podstawowa w Srokowie, Filia w Solance

II miejsce: Jolanta Przymorska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

III miejsce: Ewa Łukaszewicz, Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
w Giżycku

Wyróżnienie: Mariola Dymek i Teresa Podkidacz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Orzyszu

Zwycięskie scenariusze zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej Fundacji
(w zakładce Realizacja zadań publicznych wspieranych przez
Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami w 2014 r.) oraz na stronie internetowej MZMGO.

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbyło się 19 grudnia 2014 r. w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku. Nagrody wręczał pan Wojciech Ogłuszka Przewodniczący Zarządu MZMGO.

Zgodnie z regulaminem konkursu laureatki otrzymały nagrody pieniężne, osoby wyróżnione zestaw literatury o tematyce ekologicznej ze środków Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w ramach realizacji zadania publicznego „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział. Zapraszamy do udziału
w innych projektach realizowanych przez MCEE.

 

  Zdjęcia do obejrzenia w galerii